Thủ tục yêu cầu tòa án thu thập chứng cứ

11/10/2023

Ông N.V.T có nhu cầu tư vấn: Tôi là nguyên đơn trong vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất với ông A. Trong vụ này, có văn bản chứng minh nguồn gốc, ranh giới đất đã được nguyên đơn (tôi) và bị đơn (ông A) cùng 2 người làm chứng ký tên xác nhận. Hiện văn bản của tôi giữ đã bị thất lạc. Tôi biết ông D là người làm chứng còn lưu giữ một bản. Tôi đã yêu cầu ông D cho mượn bản chứng minh nguồn gốc đất nhưng ông không đồng ý. Xin hỏi: Tôi có yêu cầu tòa án thu thập chứng cứ nhưng chưa được. Tôi phải làm sao?

 

Thắc mắc của ông được luật sư Lê Vũ Hồng Huệ (Đoàn Luật sư Bến Tre) tư vấn như sau:

- Điều 70 Bộ luật Tố tụng Dân sự (BLTTDS) năm 2015 quy định quyền, nghĩa vụ của đương sự: Đương sự có quyền, nghĩa vụ ngang nhau khi tham gia tố tụng. Khi tham gia tố tụng, đương sự có quyền, nghĩa vụ sau đây:

“……

5. Cung cấp tài liệu, chứng cứ; chứng minh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

6. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng cứ cung cấp tài liệu, chứng cứ đó cho mình.

7. Đề nghị tòa án xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ của vụ việc mà tự mình không thể thực hiện được; đề nghị tòa án yêu cầu đương sự khác xuất trình tài liệu, chứng cứ mà họ đang giữ; đề nghị tòa án ra quyết định yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng cứ cung cấp tài liệu, chứng cứ đó; đề nghị tòa án triệu tập người làm chứng, trưng cầu giám định, quyết định việc định giá tài sản.

8. Được biết, ghi chép, sao chụp tài liệu, chứng cứ do đương sự khác xuất trình hoặc do tòa án thu thập, trừ tài liệu, chứng cứ quy định tại khoản 2 Điều 109 của bộ luật này.

……………”.

Điều 78 BLTTDS quy định về quyền nghĩa vụ của người làm chứng như sau:

“1. Cung cấp toàn bộ thông tin, tài liệu, đồ vật mà mình có được có liên quan đến việc giải quyết vụ việc.

2. Khai báo trung thực những tình tiết mà mình biết được có liên quan đến việc giải quyết vụ việc”.

Căn cứ các quy định pháp luật nêu trên, đối chiếu với trường hợp của ông T (nguyên đơn), nếu ông đã yêu cầu ông D (người làm chứng) cho mượn bản chứng minh nguồn gốc đất nhưng ông D không đồng ý thì ông có quyền yêu cầu “cơ quan, tổ chức, cá nhân đang lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng cứ cung cấp tài liệu, chứng cứ đó cho mình” (theo quy định tại khoản 6 Điều 70 BLTTDS). Đồng thời, ông cũng có thể: đề nghị tòa án xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ của vụ việc mà tự ông không thể thực hiện được; đề nghị tòa án yêu cầu đương sự khác xuất trình tài liệu, chứng cứ mà họ đang giữ… (theo quy định tại khoản 7 Điều 70 BLTTDS).

Trước mắt, ông có thể gặp trực tiếp ông D để thỏa thuận mượn chứng cứ mà ông D đang cất giữ để giao nộp cho tòa án. Trường hợp ông D không đồng ý, ông có thể liên hệ trực tiếp với thẩm phán (đang giải quyết vụ án của ông) để được hướng dẫn nộp đơn yêu cầu tòa án thu thập chứng cứ.