Thông tin sinh hoạt nội bộ tháng 01/1024

02/02/2024

1. Phát động cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới” trong hai năm 2024-2025 Nhằm tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 17/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Tỉnh uỷ và nghị quyết các cấp uỷ năm 2024, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch phát động cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới” trong hai năm 2024-2025, với những nội dung cụ thể như sau:

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm tại đây

 

Ban biên tập