Thông tin phục vụ lãnh đạo số tháng 12/2023

06/12/2023

TRONG SỐ NÀY 1. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG BAN HÀNH CHỈ THỊ SỐ 26-CT/TW VỀ VIỆC TỔ CHỨC TẾT GIÁP THÌN NĂM 2024 2. MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, CHỈ ĐẠO CỦA BAN THƯỜNG VỤ, THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

Nội dung chi tiết, vui lòng xem file đính kèm tại đây!

 

Ban Biên tập Website Tỉnh ủy