Thiêng liêng lời thề dưới cờ Đảng

31/01/2024

“Lời thề” dưới cờ Đảng là một trong những nghi thức quan trọng trong quy định tổ chức lễ kết nạp đảng viên (ĐV) mới của tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó chính là lời hứa thiêng liêng của ĐV mới trước tổ chức đảng (TCĐ), trước tập thể chi bộ, đảng bộ về việc cam kết vững chắc những việc ĐV phải làm khi đã tự nguyện xin vào TCĐ và được xem xét kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Lời thề đặc biệt quan trọng ấy được xem là danh dự, mang giá trị đạo đức và nhân cách của người ĐV, cam kết về lòng trung thành, ý chí phấn đấu suốt đời vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng và của dân tộc.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Cao Văn Dũng trao chứng chỉ của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho các cán bộ, giảng viên các trường chính trị tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Cao Văn Dũng trao chứng chỉ của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho các cán bộ, giảng viên các trường chính trị tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

 

Suốt đời khắc ghi, rèn luyện

 

Theo tài liệu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật xuất bản năm 2011, quy định 4 nhiệm vụ cơ bản của ĐV, chính là lời thề nghiêm túc, trung thực trước TCĐ khi chính thức được kết nạp vào tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Theo đó, người ĐV phải tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. Bên cạnh đó, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều ĐV không được làm.

 

Đồng thời, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển ĐV; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

 

Ngoài ra, căn cứ chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng, vào vị trí, công việc mà ĐV đang thực hiện nhiệm vụ, ĐV còn được các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, đoàn thể cụ thể hóa 4 nhiệm vụ trên thành các nhiệm vụ cụ thể hàng năm, giao cho ĐV thực hiện.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc rất nhiều những giá trị quý báu về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, Người rất coi trọng vấn đề rèn luyện phẩm chất đạo đức của người cán bộ, ĐV. Ngày 7-6-1968, khi làm việc với một số cán bộ Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng về việc làm và xuất bản loại sách người tốt việc tốt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân” (trích tài liệu “Hỏi và đáp về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh” do Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh soạn thảo, Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2019).

 

Chất lượng đi cùng số lượng

 

Đảng bộ tỉnh hiện có 13 đảng bộ trực thuộc (9 đảng bộ cấp huyện, thành phố và 4 đảng bộ tương đương); 639 tổ chức cơ sở đảng gồm 267 đảng bộ và 372 chi bộ cơ sở, 10 đảng bộ bộ phận, 2.601 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 58.223 ĐV. Thời gian qua, công tác đào tạo, phát triển đội ngũ ĐV được các đơn vị, địa phương chú trọng. Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác kết nạp ĐV trên địa bàn tỉnh thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực. Tiêu chuẩn, điều kiện, quy định, thủ tục kết nạp ĐV đảm bảo đúng quy định. Các quy trình, các bước triển khai thực hiện ở các TCĐ ngày càng chặt chẽ, theo quy định và sát thực tiễn.

 

Thạc sĩ Phan Văn Thuận - Phó bí thư Đảng ủy, Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật - Trường Chính trị tỉnh phân tích, công tác giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện ĐV được nhiều TCĐ chú trọng và lên kế hoạch cụ thể, đảm bảo việc chọn cử ĐV đi đào tạo, bồi dưỡng đúng với quy định, với chức trách, nhiệm vụ công việc được giao; làm cho đội ngũ ĐV có sự thay đổi về nhận thức, nâng cao được trình độ về chuyên môn nghiệp vụ; đồng thời, thường xuyên chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện ĐV thông qua nêu gương tốt. Qua định hướng và giúp đỡ trực tiếp ở các công việc cụ thể.

 

Bên cạnh đó, công tác đánh giá, phân loại ĐV đã có những thay đổi theo hướng đảm bảo đánh giá, phân loại đúng sát với chất lượng ĐV. Các cấp ủy, TCĐ đã cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá phù hợp với từng loại hình TCĐ, từng đối tượng ĐV. Đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, ĐV thực chất hơn, sát với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác rà soát, sàng lọc đội ngũ ĐV, đưa những ĐV không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng cũng được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc hơn.

 

Cùng với đó, công tác khen thưởng, kỷ luật ĐV được chú trọng và thực hiện kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng hơn. Các mặt công tác ĐV như đã nêu đã góp phần nâng cao chất lượng ĐV, góp phần rất quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCĐ, góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân.

 

“Đảng viên (ĐV) phải ghi nhớ lời thề với Đảng, giữ vững phẩm chất cao quý của người ĐV, phát huy lý tưởng của ĐV, cống hiến cho Đảng tốt nhất, đóng góp tốt nhất cho quê hương, đất nước. Đặc biệt, đảm bảo nguyên tắc của Đảng, nguyên tắc dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nhất là trong công tác cán bộ, phát huy trách nhiệm của người cán bộ, ĐV, chú trọng khâu tự soi, tự sửa, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”.

(Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024)

(Còn tiếp)

Nguồn: baodongkhoi.vn