Thành phố Bến Tre tổng kết công tác dân vận năm 2023

22/01/2024

Sáng ngày 18/01/2024, Ban Dân vận Thành ủy Bến Tre tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của Đảng gắn với tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023. Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Hoàng Phương đến dự, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Khắc Hải chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị

 

Năm 2023, công tác dân vận được các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn thành phố quan tâm lãnh, chỉ đạo với nhiều đổi mới về nội dung, hình thức thực hiện, bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Thành uỷ đề ra, qua đó phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; xây dựng đô thị loại I. Đồng thời, việc triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở mang lại hiệu quả thiết thực, tạo ra bầu không khí dân chủ, cởi mở, từ đó phát huy tốt vai trò của Nhân dân trong tham gia thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ThU về thực hiện chủ trương “Sáu không” của Thành ủy. Trong năm, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố thực hiện 11 cuộc giám sát, 03 cuộc phản biện; các xã, phường thực hiện 97 cuộc giám sát, 16 cuộc phản biện và đóng góp 184 ý kiến xoay quanh nội dung về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa phương. Công tác cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến tại các xã, phường tiếp tục được chú trọng và đi vào nền nếp. Công tác chuyển đổi số được triển khai bước đầu đạt được những kết quả khả quan, nhiều mô hình, cách làm hay của thành phố và xã phường được Nhân dân ủng hộ và hưởng ứng. Công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân được lãnh đạo thành phố và xã, phường thực hiện tốt. Qua các buổi đối thoại những ý kiến, kiến nghị của Nhân dân được lãnh đạo các cấp tiếp thu, chỉ đạo xem xét giải quyết. Hoạt động của các ban giám sát đầu tư cộng đồng, ban thanh tra nhân dân duy trì thường xuyên, từng bước nâng chất hoạt động tạo niềm tin trong cộng đồng.

 

Bên cạnh đó, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phong trào thi đua “Đồng khởi mới” lan tỏa ngày một sâu, rộng, thu hút cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân tham gia. Nội dung đăng ký thực hiện tập trung giải quyết vấn đề khó, nhiệm vụ trọng tâm địa, phương, đơn vị nhất thực hiện vận động tạo sự đồng thuận người dân trong giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. Trong năm, các cơ quan, phòng, ban, ngành thành phố và xã phường đăng ký 226 mô hình “Dân vận khéo” các cấp. Đến nay có 14/16 mô hình đề nghị về tỉnh xem xét, công nhận; 187/192 mô hình đã gửi về Ban Dân vận Thành ủy đề nghị Ban Chỉ đạo công nhận cấp thành phố.

 

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Khắc Hải phát biểu kết luận hội nghị

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Khắc Hải đề nghị thời gian tới cấp ủy, chính quyền, MTTQ các đoàn thể tập trung chỉ đạo triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ cơ sở và các văn bản hướng dẫn, cụ thể hoá gắn với việc tiếp tục tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 17/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 03-NQ/ThU  của Thành ủy về thực hiện chủ trương “Sáu không” góp phần nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở để tổ chức chỉ đạo, điều hành và phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện những nội dung “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

 

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền MTTQ các đoàn thể tiếp tục phát động sâu rộng hơn nữa việc đăng ký thi đua thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trong cơ quan đơn vị mình chú trọng vào các lĩnh vực còn khó, thực hiện kết quả còn thấp, tạo động lực hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn vị lập thành tích thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp. Đặc biệt, chú trọng mô hình hay, cách làm mới vận động tạo sự đồng thuận người dân trong triển khai các công trình dự án trên địa bàn. Đối với chính quyền các cấp nghiên cứu xây dựng mô hình gắn với công tác cải cách thủ tục hành chính, nhằm giải quyết nhanh, hiệu quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cho người dân, doanh nghiệp.

 

Khen thưởng cho các cá nhân

 

Dịp này, UBND thành phố trao giấy khen cho 02 tập thể, 04 cá nhân có thành tích nổi bật trong thực hiện công tác dân vận của Đảng, thực hiện quy chế dân chủ và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023.

 

Hồng Quốc