Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2022

05/08/2022

Sáng ngày 04/8/2022, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đến dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Bùi Văn Bia, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Thị Thanh Thảo, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Diễm) 

Trong 06 tháng đầu năm 2022, các cấp ủy đảng đã quan tâm lãnh, chỉ đạo triển khai kịp thời các nội dung công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết và Chương trình công tác dân vận năm 2022 của Tỉnh ủy; khơi dậy được sức mạnh của toàn dân trong việc khắc phục khó khăn sau đại dịch Covid -19, giúp Nhân dân sớm ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất. Đồng thời, các cấp, các ngành đã tham mưu tốt cho các cấp ủy trong tỉnh triển khai thực hiện cũng như sơ, tổng kết kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác dân vận. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hưởng ứng phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn hệ thống của mình. Hệ thống dân vận trong tỉnh kịp thời triển khai thực hiện chủ đề công tác dân vận năm 2022: “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân” theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy và đạt được những kết quả quan trọng.

Quang cảnh đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Diễm)

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường  trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cho rằng: 06 tháng đầu năm 2022, trong điều kiện tỉnh ta đang gặp nhiều khó khăn trong thời điểm vừa tập trung phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19, vừa phải ứng phó với hạn, mặn, phòng, chống sâu đầu đen hại dừa, giá dừa giảm, giá xăng dầu tăng cao,...nhưng với quyết tâm chính trị, tinh thần đồng thuận, sáng tạo, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung một cách quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận đạt nhiều kết quả, nhất là công tác tuyên truyền, vận động triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Rạch Miễu 2, các hoạt động kỷ niệm 200 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; vận động, hưởng ứng phong trào thi đua “ Đồng Khởi mới” có nhiều gương điển hình,…

Đồng chí Bùi Văn Bia, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tiếp thu, kết luận hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Diễm)

Định hướng, chỉ đạo nhiệm vụ công tác dân vận 06 tháng cuối năm 2022, Phó Bí thư Thường  trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục tham mưu cấp ủy lãnh đạo việc thực hiện quy chế công tác dân vận theo Quyết định 306-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chủ động nắm tình hình Nhân dân với phương châm “Công tác dân vận luôn đi trước một bước”, nhằm tạo sự đồng thuận, phát huy vai trò của Nhân dân trong thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; các huyện nên thành lập Ban Chỉ đạo Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các công trình, dự án trọng điểm tại địa phương như cách làm của tỉnh, nhằm tạo sự chỉ đạo tập trung và sự phối hợp đồng bộ; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên tất cả các loại hình xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền theo Chỉ thị 08-CT/TU, ngày 23/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh, tập trung thực hiện cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức khi tiếp dân; chú trọng phát huy vai trò và nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW và công tác góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định 218-QĐ/TW, nhất là thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Nguyễn Hiếu (Ban Dân vận Tỉnh ủy)