Phạt 510 triệu đồng đối với Công ty cổ phần xử lý rác thải Bến Tre

04/10/2022

UBND tỉnh có Công văn 2226/QĐ-XPHC quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần xử lý rác thải Bến Tre (ấp Hữu Thành, xã Hữu Định, huyện Châu Thành) do ông Nguyễn Hải Vân làm người đại diện pháp luật.

Hoạt động vận chuyển rác tại Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre.

Hình thức xử phạt hành chính với tổng số tiền phạt 510 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động của Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre trong thời hạn 7,5 tháng để khắc phục vi phạm.

Tiền phạt nộp tại Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Bến Tre trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20-10-2022. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần xử lý rác thải Bến Tre không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Theo quyết định, Công ty cổ phần xử lý rác thải Bến Tre đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính gồm: Không phối hợp với UBND cấp xã nơi đã lấy ý kiến trong quá trình báo cáo đánh giá tác động môi trường để tổ chức niêm yết công khai quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại trụ sở UBND cấp xã.

Không lập, gửi kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án cho cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường (BVMT) cấp tỉnh nơi thực hiện dự án và cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Không vận hành thường xuyên đối với công trình xử lý chất thải; không có giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT theo quy định; không thực hiện quan trắc chất thải, không báo cáo công tác BVMT hàng năm, không xây dựng kế hoạch thực hiện quan trắc môi trường định kỳ gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định; không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định.

 

Các hành vi vi phạm hành chính nêu trên được quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Nghị định số 55/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT.

 

 

 

 

 

 

Theo baodongkhoi.vn