Khai mạc kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI

06/12/2023

Sáng ngày 6/11/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI khai mạc kỳ họp thứ XI. Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh; đồng chí Huỳnh Quang Triệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Lê Văn Khê, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Chủ tọa kỳ họp

 

Tham dự kỳ họp có đồng chí Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) tỉnh, các đồng chí đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Bến Tre, đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan, đại diện HĐND, UBND các huyện, thành phố.

 

Tại kỳ họp, các đại biểu sẽ nghe Báo cáo (BC) tóm tắt của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; BC của Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện công tác năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024; BC của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện công tác năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024; BC của Cục thi hành án dân sự tỉnh về kết quả thực hiện công tác năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024; các BC thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc tham gia xây dựng chính quyền năm 2023; BC của UBND tỉnh giải trình những vấn đề được nhiều cử tri quan tâm qua tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2023; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Thông tin kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; thực hiện thủ tục lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu; thảo luận tại hội trường; chất vấn và trả lời chất vấn. Theo chương trình, kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết nghị 27 nghị quyết. Dự kiến Kỳ họp sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8/12/2023.

 

Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý đại biểu HĐND tỉnh có nhiệm vụ phân tích, đánh giá một cách toàn diện, khách quan, đúng thực chất những kết quả đạt được, cũng như những khó khăn, hạn chế trong năm 2023; xem xét thật kỹ các nhiệm vụ trọng tâm UBND tỉnh đã đề ra trong dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, trong đó, đề nghị quý đại biểu cần quan tâm thảo luận 21 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2024, đặc biệt là chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) khoảng 6,5 - 7,0%, chỉ tiêu này so Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh là thấp nhưng so với tình hình chung và đặc biệc là thực trạng nền kinh tế của tỉnh thì chỉ tiêu này cũng tương đối cao trong khi nền kinh tế của chúng ta còn nhỏ lẻ, hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do biến động nhu cầu thị trường. Vì vậy chúng ta cần có những giải pháp như thế nào để đạt mục tiêu đề ra, đề nghị đại biểu chúng ta tập trung thảo luận, nhất là các giải pháp thực hiện cơ cấu thành phần, năm 2023 tuy chúng ta không đạt chỉ tiêu Nghị quyết tăng trên 9 -9,5% nhưng theo công bố sơ bộ của Tổng cục Thống kê thì giá trị tăng thêm từ kinh tế số trong GRDP năm 2022 của tỉnh đứng thứ 37 cả nước và thứ 3 khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đây là điểm sáng của tỉnh trong thời điểm chúng ta đang gặp khó khăn tình hình sản xuất kinh doanh do yếu tố khách quan và chủ qua; xem xét các nguồn lực đầu tư, nhất là nguồn vốn đầu tư của Nhân dân và doanh nghiệp; chỉ tiêu công nhận ít nhất 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 14 xã nông thôn mới nâng cao, 05 xã nông thôn mới kiểu mẫu; huyện Mỏ Cày Nam đạt chuẩn huyện nông thôn mới; phấn đấu huyện Châu Thành, Thạnh Phú và Mỏ Cày Bắc cơ bản đạt tiêu chí huyện nông thôn mới; huyện Chợ Lách cơ bản đạt tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao. Đây là những chỉ tiêu quan trọng, khó, cần nguồn vốn lớn để xây dựng cơ sở hạ tầng, đòi hỏi sự phấn đấu rất lớn của các cấp, các ngành và của Nhân dân, cần phải xem xét khả năng bảo đảm ngân sách để đầu tư, bảo đảm khi công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới không nợ tiêu chí... để đề xuất với HĐND tỉnh các giải pháp đưa vào nghị quyết và tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ với quyết tâm chính trị cao nhất.

 

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp

 

Theo chương trình kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Mục đích của việc lấy phiếu tín nhiệm là nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, giúp họ thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ. Đề nghị đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu báo cáo, bản kê khai tài sản, thu nhập của người được lấy phiếu tín nhiệm và báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm để công tâm, khách quan khi thể hiện mức độ tín nhiệm.

 

“Kỳ họp này sẽ dành thời gian để thảo luận những vấn đề quan trọng liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh được nhiều đại biểu và cử tri quan tâm; dành 01 buổi để tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp tại hội trường. Mặc dù trước kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh để thảo luận tài liệu kỳ họp, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề đại biểu cần tiếp tục tập trung thảo luận để HĐND tỉnh xem xét quyết định.” -  đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý.

 

Võ Thị Lợt