Khai mạc Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 16

02/04/2024

Sáng ngày 02/4/2024, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI tổ chức Hội nghị lần thứ 16. Tham dự Hội nghị có đại biểu Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương. Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị

 

Hội nghị dự kiến diễn ra trong 1 ngày, sẽ tập trung thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy quý I, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong quý II năm 2024; thảo luận, cho ý kiến đối với các tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân công nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đối với đồng chí Trần Thanh Lâm, thực hiện quy trình công tác cán bộ và các nội dung khác theo thẩm quyền.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Quyền Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị đại biểu dự họp bám sát nội dung dự thảo báo cáo, tờ trình của Ban Thường vụ và soi rọi với tình hình ở địa phương, đơn vị của các đồng chí đang phụ trách để thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong quí I/2024, nhất là đối chiếu với những mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết năm 2024 để đề xuất các giải pháp cụ thể tập trung thực hiện đạt kết quả cao nhất trong quý II và những quý còn lại của năm 2024.

Đối với vấn đề sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, đề nghị đại biểu trên cơ sở nghiên cứu dự thảo dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế gắn với tình hình thực tiễn triển khai thực hiện trong thời gian qua để tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc, những vấn đề trong Quy chế có quy định nhưng trong thực tiễn còn bất cập chưa được điều chỉnh, bổ sung; những vấn đề thực tiễn phát sinh nhưng Quy chế chưa quy định, làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm, quyền hạn.... để đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế, làm cơ sở nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, hoạt động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy trong thời gian tới. Đối với dự thảo Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện 08 Nghị quyết, Chương trình, Đề án cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; 04 dự thảo Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đề nghị các đồng chí tập trung thảo luận về những khó khăn, những hạn chế và đề xuất giải pháp trong thời gian tới, nhất là những giải pháp mang tính đột phá, sát tình hình của từng địa phương, đơn vị mình để đạt mục tiêu đề ra. Đối với từng dự thảo của Chương trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đề nghị các đồng chí tập trung cho ý kiến về quan điểm, mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong từng giai đoạn nhằm bảo đảm tính phù hợp, sát thực và khả thi trong triển khai tổ chức thực hiện.

Thường trực Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Thanh Lâm được phân công giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ.

 

Đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh uỷ cũng lưu ý từng đồng chí với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung nghiên cứu, kết hợp giữa nội dung các văn bản với liên hệ thực tiễn ở cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình phụ trách để góp ý làm rõ thêm, toàn diện, sâu sắc hơn những nội dung của Hội nghị, từ đó đi đến hoàn thiện, thống nhất, thông qua và hoàn thành tốt các nội dung, yêu cầu mà Hội nghị đã đề ra.

Võ Thị Lợt (VPTU)