Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2024

26/12/2023

Chiều 25-12-2023, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc, tổng kết công tác tư pháp năm 2023 và triển khai công tác tư pháp năm 2024. Tại điểm cầu Bến Tre, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam chủ trì hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Bến Tre.

 

Theo đánh giá chung, năm 2023, bộ, ngành tư pháp đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong các lĩnh vực quản lý của bộ, ngành tư pháp; đồng thời, bám sát mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 tại các nghị quyết (NQ) của Quốc hội, Chính phủ và của từng địa phương. Kết quả công tác năm 2023, trên hầu hết các lĩnh vực của bộ, ngành tư pháp đều tăng so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, có một số lĩnh vực công tác đạt kết quả nổi bật như: Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật; công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; việc tham gia ý kiến pháp lý cùng với Chính phủ, chính quyền các cấp trong phát triển kinh tế - xã hội; công tác truyền thông, phổ biến về chính sách, pháp luật, hòa giải ở cơ sở được tổ chức thực hiện hiệu quả.

Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử được xây dựng, vận hành hiệu quả, duy trì kết nối, chia sẻ thông suốt với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Công tác thi hành án dân sự đạt kết quả cao nhất (so với từ trước cho đến nay). Thể chế trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp tiếp tục được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phòng chống tham nhũng, tiêu cực và quản lý nhà nước. Công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) đạt nhiều kết quả nổi bật, nhất là việc thiết lập cơ chế trực TGPL trong điều tra hình sự trên toàn quốc, với số vụ việc TGPL tố tụng đạt cao nhất từ trước đến nay.

Công tác pháp luật quốc tế, hợp tác quốc tế đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng ngành, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, cán bộ làm công tác pháp luật, tư pháp tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Công tác nghiên cứu khoa học pháp lý tiếp tục có nhiều đóng góp thiết thực phục vụ trực tiếp cho công tác tham mưu triển khai nhiệm vụ của Bộ, ngành tư pháp…

Tham dự hội nghị, đại biểu tham luận nhiều vấn đề liên quan đến công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; công tác hộ tịch, lý lịch tư pháp, nuôi con nuôi; công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý; công tác thi hành án dân sự...

Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác của bộ, ngành tư pháp trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, mỗi cán bộ, công chức tư pháp từ cấp bộ, ngành đến cơ sở cần tập trung phấn đấu cao, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Quan tâm công tác xây dựng Đảng thực sự trong sạch vững mạnh.

Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh: “Các cấp lãnh đạo ngành tư pháp phải luôn là tấm gương mẫu mực cho cán bộ, công chức noi theo”.

Theo baodongkhoi.vn