Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2023

27/07/2023

Ngày 26-7-2023, Giám đốc Sở Tư pháp Võ Minh Thưởng chủ trì hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Tham dự, có đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Hội Công chứng viên tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh; đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và các phòng trực thuộc sở.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

 

Theo đánh giá, thời gian qua, công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh luôn được Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao. Cơ quan tư pháp từ tỉnh đến xã tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, đúng theo nhiệm vụ, kế hoạch và các công việc đột xuất. Công tác tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực như: việc xây dựng thể chế luôn được cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh quan tâm; việc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung ương về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian và đạt chất lượng theo chỉ đạo.

Ngành tư pháp cũng đã đạt nhiều kết quả trong ứng dụng công nghệ thông tin đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đảm bảo nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân. Hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp thực hiện đúng quy định. Việc giải quyết hồ sơ hộ tịch, quốc tịch đảm bảo trình tự thủ tục quy định. Công tác lý lịch tư pháp thực hiện chặt chẽ hơn. Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành luôn sâu sát, kịp thời. Công chức, viên chức tư pháp từ tỉnh đến xã đều làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao trong tình hình hiện nay.

Đại biểu thảo luận nhiều nội dung liên quan: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác tư pháp; công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy, bảo đảm nguồn lực thực hiện nhiệm vụ tư pháp tại địa phương; khai thác hiệu quả sử dụng tủ sách pháp luật tại các địa phương, đơn vị; nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở; vai trò lãnh, chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở Tư pháp và công tác phối hợp, hướng dẫn nghiệp vụ của các phòng chuyên môn trực thuộc sở.

Giám đốc Sở Tư pháp Võ Minh Thưởng phát biểu tại hội nghị

 

Giám đốc Sở Tư pháp Võ Minh Thưởng đánh giá cao kết quả công tác tư pháp của các cơ quan, đơn vị trực thuộc sở; ghi nhận các ý kiến thảo luận của đại biểu tham dự hội nghị. Đồng thời đề nghị, trong 6 tháng cuối năm 2023, mỗi cán bộ, công chức ngành tư pháp, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị nỗ lực phấn đấu cao, gương mẫu trong công tác, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo baodongkhoi.vn