Hội nghị giao ban báo chí tháng 3/2024

23/03/2024

Sáng ngày 22/3/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 3/2024. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Thành Đô; Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Văn Nam chủ trì Hội nghị.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Thành Đô định hướng công tác tuyên truyền tại Hội nghị

Trong tháng qua, các cơ quan báo, đài trong tỉnh, cổng thông tin điện tử, website, bản tin các sở, ngành đã bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và nhiệm vụ chính trị của tỉnh; các cơ quan báo đài Trung ương, ngoài tỉnh tăng cường tin, bài đa dạng hình thức, thông tin kịp thời các sự kiện nổi bật của đất nước, của tỉnh; các ngày lễ kỷ niệm trong tháng; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; sôi nổi các hoạt động thi đua cao điểm “Đồng Khởi mới” năm 2024 - 2025 của nhiều đơn vị, địa phương; Đại hội Mặt trận Tổ quốc, Đại hội Hội LHTN Việt Nam cơ sở,...

 

Tuyên truyền việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các quyết sách quan trọng của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự nỗ lực của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp, các ngành huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị tập trung cho sự phát triển của tỉnh; công tác an sinh xã hội chăm lo cho gia đình chính sách, khó khăn; biên giới, hải đảo; ngư dân, học sinh nghèo, khó khăn; các hoạt động của lãnh đạo tỉnh kiểm tra, khảo sát tiến độ triển khai thực hiện các công trình dự án trọng điểm của tỉnh; thực địa phòng, chống hạn, mặn; thăm các mô hình phát triển kinh tế - xã hội; kết quả công tác xây dựng nông thôn mới; đối ngoại, kêu gọi xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp.

 

Tuyên truyền công tác phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, hạn mặn, bảo vệ môi trường; các gương điển hình trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, nghị lực vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống; các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả; công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Các hoạt động tuyên truyền đã tạo động lực phấn đấu mới, giữ vững niềm tin, động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân ra sức thi đua thực hiện các phong trào hành động cách mạng của tỉnh, địa phương, đơn vị.

 

Thông tin về công tác phòng chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh, đại biểu Sở Y tế cho biết, tại Bến Tre, từ đầu năm đến nay có 02 ổ dịch bệnh dại động vật được công bố với 02 trường hợp người tử vong. Năm 2023, tỉnh Bến Tre đã tiêm ngừa bệnh Dại đạt tỷ lệ trên 80% đàn chó, đến nay đã đến thời gian tiêm nhắc lại. Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống bệnh Dại, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bến Tre đã có công văn chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện, thành phố chỉ đạo cán bộ phụ trách công tác Truyền thông Giáo dục sức khoẻ phối hợp với các cơ quan, tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ nhằm kiểm soát tình hình bệnh Dại.

 

Định hướng tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Thành Đô đề nghị các cơ quan báo chí, bản tin, website, cổng thông tin điện tử trong tỉnh, mong muốn báo chí ngoài tỉnh tiếp tục tăng cường các bài viết tiếp tục tuyên truyền sự quyết tâm của các ngành, các cấp, các địa phương, đơn vị; của cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, năm 2024; tiếp tục tuyên truyền thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các ngành, đơn vị địa phương trong quý I/2024; phát triển Bến Tre về hướng Đông; chuyển đổi số; quy hoạch tỉnh Bến Tre; kết quả phong trào xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa cơ sở.

 

Tuyên truyền các hoạt động, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, quê hương; thông tin, phản ánh các hoạt động nổi bật của lãnh đạo tỉnh; các hoạt động hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025); công tác tổ chức Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 - 2029; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức; lan tỏa quyết tâm chính trị cao trong từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị; tinh thần đồng sức, đồng lòng từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới” trong 02 năm (2024, 2025), các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực.

 

Tập trung tuyên truyền công tác phòng, chống các loại dịch bệnh trên địa bàn, nhất là công tác phòng chống bệnh dại; công tác phòng ngừa, cảnh báo thiên tai, sạt lở; công tác ứng phó hạn, mặn; chú trọng thông tin, tuyên truyền các công trình, dự án trọng điểm đang và sẽ triển khai trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tuyên truyền tạo sự đồng thuận của người dân về các giải pháp xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới.

 

Tiếp tục tuyên truyền chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; đẩy mạnh tuyên truyền công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; tuyên truyền cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham dự Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,... Tuyên truyền, vận động người dân tích cực nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, tố giác tội phạm; tệ nạn xã hội, tín dụng đen; phòng, chống cháy nổ; bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền về những nỗ lực, kết quả triển khai chống khai thác IUU của Việt Nam, của tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, những cách làm hay người dân thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, các địa phương tích cực làm tốt phòng, chống IUU; công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng.

 

Tôn Đức Tài