Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri tổng kết nghị quyết năm 2022

19/12/2022

Ngày 14/12/2022, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Ba Tri khóa XII nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 7 để tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết (NQ) HĐND huyện năm 2022 và thảo luận, xây dựng NQ năm 2023 về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2023. Ông Võ Văn Phê, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy (HU), ông Dương Minh Tùng, Phó Bí thư HU, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện đến dự. Ông Bùi Thành Dương, Phó Bí thư Thường trực HU, Chủ tịch HĐND huyện, ông Nguyễn Văn Nghị, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

Bí thư HU Võ Văn Phê phát biểu tại kỳ họp

 

Năm 2022, với tinh thần “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”, được sự quan tâm, hỗ trợ của cấp trên, sự lãnh đạo tập trung, quyết liệt của HU, sự giám sát của HĐND huyện, sự điều hành năng động của UBND huyện, sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong huyện, huyện Ba Tri đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp đáp ứng yêu cầu thực hiện mục tiêu kép: vừa phòng, chống dịch bệnh; vừa phát triển kinh tế - xã hội, từng bước vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu NQ đã đề ra.

 

Qua tổng kết, đánh giá, huyện đã thực hiện đạt và vượt 19/24 chỉ tiêu chủ yếu theo NQ HĐND huyện. Trong đó, nổi bật là thu nhập bình quân đầu người tăng 11,5% so cùng kỳ, đạt trên 59 triệu đồng; tổng thu ngân sách 1.031,3 tỷ đồng, đạt 146,90% NQ, tăng 56,86% so cùng kỳ, đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách; các công trình xây dựng trọng điểm đạt tiến độ, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 4.606 tỷ đồng, đạt 100,71% NQ, tăng 18,83% so cùng kỳ; tai nạn giao thông giảm cả 03 mặt so với cùng kỳ.

 

Trong năm qua, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện được kiểm soát, triển khai áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh phù hợp với thực tế địa phương. Tập trung thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong tình hình dịch bệnh, góp phần giải quyết  khó khăn cho người dân, hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 63,03%, vượt  0,03% so NQ, tăng 1,33% so cùng kỳ. Giải quyết việc làm mới 3.579 lao động, đạt 102,26% NQ, tăng 30,34% so cùng kỳ. Lao động làm việc hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài 370 người, đạt 148% NQ, tăng 444,12% so cùng kỳ. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025 là 7,62%, giảm 1,51% so cùng kỳ.

 

Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được được giữ vững,...Đây là nền tảng để các ngành, các cấp tiếp tục thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong năm 2023 và kế hoạch 05 năm 2021 - 2025.

 

Đại biểu tham dự kỳ họp

 

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã thống nhất biểu quyết thông qua 13 NQ gồm: nội dung tổ chức các kỳ họp HĐND huyện năm 2023; xác nhận kết quả cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đại biểu Trần Minh Chí; thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023; dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Ba Tri năm 2023; công nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026; công nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026,...

 

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Huyện uỷ Võ Văn Phê yêu cầu ngay sau kỳ họp này, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện cần theo dõi, giám sát chặt chẽ công tác tổ chức triển khai thực hiện nhằm bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả các NQ được ban hành, đưa NQ thực sự đi vào thực tiễn cuộc sống. Đề nghị HĐND huyện cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng các kỳ họp và phát huy tối đa chức năng giám sát của HĐND nói chung và đại biểu HĐND nói riêng để HĐND huyện thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, thông qua hoạt động giám sát, chất vấn, quyết nghị những nội dung quan trọng của huyện.

 

UBND huyện khẩn trương triển khai thực hiện các NQ được HĐND huyện thông qua, nhất là tập trung quyết liệt thực hiện các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết của năm 2023. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh ở địa phương. Đẩy mạnh thu hút, mời gọi đầu tư, gắn với tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, các thành phần kinh tế phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, quan tâm giải quyết việc làm, thực hiện tốt các chế độ, chính sách xã hội, nhất là các chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

 

Kết thúc kỳ họp, Chủ tịch HĐND huyện Bùi Thành Dương đề nghị các đại biểu HĐND huyện báo cáo kịp thời nội dung, kết quả kỳ họp đến với cử tri và nhân dân. Kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đơn vị lực lượng vũ trang và nhân dân trong huyện phát huy thành tích đã đạt được, tăng cường đoàn kết quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023.

 

Trần Xiện