Hội Nông dân huyện Thạnh Phú sơ kết hoạt động 06 tháng đầu năm 2022

29/07/2022

Ngày 25/7/2022, Hội Nông dân huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 06 tháng đầu năm 2022. Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) huyện Trần Văn Của đến dự.

Chủ trì hội nghị

 

Trong 06 tháng đầu năm 2022, Hội Nông dân huyện quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng. Trong đó, tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng nông thôn mới, việc thực hiện Chỉ thị 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,...Hội Nông dân các xã, thị trấn đã kết nạp 1.690 hội viên; nâng tổng số toàn huyện lên 17.700 hội viên, đạt hơn 71% so với hộ nông nghiệp. Ngay từ đầu năm, Hội Nông dân huyện có kế hoạch phát động phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, có hơn 16.100 hộ đăng ký, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao.

 

Việc xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả và vận động, hướng dẫn hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp được các cấp Hội quan tâm thực hiện. Từ đầu năm đến nay, huyện thành lập mới 03 HTX nông nghiệp tại các xã Đại Điền, Hòa Lợi và An Thuận với tổng số 370 thành viên, đa số là hội viên nông dân; thành lập 18 tổ hợp tác với hơn 500 thành viên; lũy kế đế nay trong huyện có 17 HTX với hơn 2.200 thành viên và 150 THT với hơn 4.000 thành viên. Trên cơ sở chỉ tiêu của huyện, Hội Nông dân các xã Tiểu vùng 1 xây dựng kế hoạch phát động các phong trào như trồng dừa hữu cơ đạt tiêu chuẩn VietGap. Các xã Tiểu vùng 3 vận động cán bộ, hội viên nông dân và các hộ dân có điều kiện tham gia làm thành viênCâu lạc bộ “Nông dân tỷ phú” của huyện và phát triển diện tích nuôi tôm công nghệ cao. Kết quả đến nay các xã tiểu vùng I vận động được phát triển thêm 158 ha dừa hữa cơ đạt chất lượng VietGap; 156 ha nuôi tôm công nghệ cao ở các xã Tiểu vùng 3, kết nạp 06 thành viên Câu lạc bộ “Nông dân tỷ phú”, nâng tổng số thành viên CLB là 36 thành viên.

 

Hội Nông dân các xã, thị trấn tích cực vận động nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, nhất là tham gia thực hiện “Ngày chủ nhật nông thôn mới”. Kết quả có 138 công trình lớn nhỏ với gần 3.300 ngày công của cán bộ, hội viên và nông dân tham gia với tổng kinh phí trên 980 triệu đồng.

 

Những tháng còn lại của năm 2022, Hội Nông dân huyện tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm đã đề ra. Trong đó, chú trọng vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Cụ thể, đẩy mạnh, đổi mới và nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Vận động, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân thực hiện hiệu quả chủ trương cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; tổ chức sản xuất nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu; tích cực ứng dụng các thành tựu khoa học, kỹ thuật mới, công nghệ sinh học, công nghệ số, công nghệ 4.0 vào sản xuất, kinh doanh; xây dựng các mô hình điểm sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thông minh, đảm bảo đạt tiêu chuẩn chất lượng như VietGap, GlobalGap,... để tuyên truyền, nhân rộng.Vận động, tổ chức cho hội viên, nông dân tham gia có trách nhiệm, hiệu quả vào Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP); xây dựng các mô hình liên kết phát triển sản xuất, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP của các địa phương; tổ chức kết nối hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nhất là các sản phẩm nông nghiệp theo mùa vụ.

 

Cùng với đó, xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả và vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Vận động nông dân tích cực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề giúp nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh,...

 

 

Minh Mừng