Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thạnh Phú sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2022

05/08/2022

Sáng ngày 29/7/2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ 06 tháng đầu năm 2022 và đề ra chương trình công tác 06 tháng cuối năm. Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Hoàng Oanh đến dự.

Chủ trì hội nghị.

Ngay từ đầu năm 2022, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động Hội năm 2022 và triển khai đến cơ sở Hội. Hội LHPN trong huyện tập trung thực hiện chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII” theo định hướng Hội LHPN tỉnh gắn với Nghị quyết của Huyện ủy năm 2022; xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2022.

Năm 2022, Hội LHPN huyện đăng ký đầu việc thực hiện Nghị quyết Huyện ủy với 02 nội dung: củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của chi, tổ hội trên địa bàn huyện với ít nhất 50% chi, tổ hội sinh hoạt lệ kỳ 01 lần/tháng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm trong triển khai hoạt động Hội với 100% cán bộ chi, tổ hội biết sử dụng mạng xã hội phục vụ hoạt động công tác Hội.

Cũng trong năm nay, Huyện ủy chọn Hội LHPN để thực hiện chân thứ 2 trong phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” với nội dung là “Xây dựng mô hình gia đình hạnh phúc, tiến bộ”. Theo đó, Hội LHPN đã cụ thể hóa các kế hoạch, đồng thời tập trung tuyên truyền 02 phong trào thi đua “Phụ nữ Thạnh Phú thi đua Đồng khởi mới, xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ” và “Xây dựng người phụ nữ Thạnh Phú tự tin, nhân ái, nghĩa tình, phát triển toàn diện” góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Kế hoạch được tổ chức triển khai kế hoạch đến 18/18 xã, thị trấn với 07 nội dung và mỗi nội dung có chỉ tiêu kèm theo. Đến nay, Hội đã ra mắt 18 mô hình nuôi heo đất, 03 câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc, 02 câu lạc bộ nuôi con khỏe - dạy con ngoan.

Đại biểu Hội LHPN các xã, thị trấn nêu ý kiến.

Hội tập trung triển khai kế hoạch thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” gắn với chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”. Trong 06 tháng đầu năm, có 50 mô hình khởi nghiệp trong phụ nữ thông qua tổ hợp tác, tổ liên kết. Hướng dẫn 01 hộ khởi nghiệp làm hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh để đăng ký sản phẩm OCOP. Phối hợp tỉnh giải ngân 840 triệu đồng cho hơn 80 hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế từ nguồn vốn “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” của tỉnh; nhân rộng thêm 12 mô hình "5 không, 3 sạch" với gần 580 hộ; nâng đến nay, toàn huyện có  372 mô hình với hơn 9.000 hộ. Duy trì 26 CLB gia đình hạnh phúc; 19 CLB phòng chống bạo lực gia đình; hơn 180 mô hình dịch vụ gia đình 0; 71 địa chỉ tin cậy; 90 nhóm văn nghệ, thể dục thể thao; 144 mô hình tiết kiệm điện,...

Để nâng cao năng lực làm chủ kinh tế cho phụ nữ, Hội LHPN huyện và các xã, thị trấn tập trung xây dựng kế hoạch hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp; kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo, đề án sinh kế giảm nghèo gắn “Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững” và giao chỉ tiêu các xã, thị trấn giúp 100% hộ nghèo, cận nghèo thông qua các tổ vốn, tương trợ, hụi xoay vòng, tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, thành lập 04 tổ tương trợ, nâng đến nay 437 tổ với hơn 7.500 thành viên. Tiếp tục phong trào tiết kiệm tại 110 chi hội, 455 tổ hội, với hơn 17.400 hội viên tham gia, đạt hơn 80% từ hình thức tiết kiệm quỹ tương trợ, xoay vòng, tổ vay vốn,... số tiền hơn 3,6 tỷ đồng.

Những tháng còn lại của năm 2022, Hội LHPN huyện tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm gồm: hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả.

Minh Mừng