HĐND tỉnh giám sát về xây dựng nông thôn mới tại huyện Chợ Lách

20/03/2024

Ngày 19-3-2024, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu làm trưởng đoàn đã có chuyến giám sát việc triển khai thực hiện tiêu chí về quy hoạch (QH) trong xây dựng nông thôn mới (NTM) tại huyện Chợ Lách.

Đoàn giám sát khảo sát thực tế trên địa bàn thị trấn Chợ Lách.

Đoàn giám sát khảo sát thực tế trên địa bàn thị trấn Chợ Lách.

 

Tại buổi làm việc, đại diện UBND huyện đã thông tin sơ lược tình hình, kết quả đạt được trong xây dựng xã NTM trên địa bàn huyện và công tác triển khai thực hiện tiêu chí về QH trong xây dựng NTM huyện. Huyện Chợ Lách có 11 xã, thị trấn; đến nay, huyện có 4/10 xã đạt xã NTM mới nâng cao, đạt tỷ lệ 40%; còn lại 6/10 xã tiếp tục xây dựng xã NTM nâng cao.

 

Căn cứ hướng dẫn của Sở Xây dựng, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu tham mưu rà soát lại trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và công bố QH chung xây dựng xã, quy định quản lý theo đồ án QH chung xây dựng xã, đồng thời triển khai hướng dẫn các xã thực hiện Bộ tiêu chí NTM tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025 thuộc ngành xây dựng đến các xã.

 

Theo đánh giá của huyện, QH chung xây dựng NTM và QH chi tiết Trung tâm các xã thực hiện đến nay đã lâu, giai đoạn từ 2009 đến 2015 và định hướng đến năm 2020 đã hết thời hạn, huyện đang triển khai công tác điều chỉnh các QH. Đặc điểm tập quán dân cư nông thôn trong vùng sinh sống chủ yếu theo các tuyến sông, rạch và các tuyến đường giao thông hiện hữu nên việc lập QH chi tiết điểm dân cư nông thôn dàn trải nhiều khu vực trên địa bàn các xã là hạn chế lớn trong định hướng QH. Hiện nay cũng chưa có chi phí để cắm mốc giới QH, nên cũng ảnh hưởng đến công tác quản lý QH được duyệt…

 

Kết luận tại buổi làm việc, thay mặt đoàn giám sát, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu đánh giá cao công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ cho công tác giám sát của đoàn, sự nỗ lực của huyện với những kết quả đạt được trong xây dựng NTM, công tác triển khai thực hiện tiêu chí về QH trong xây dựng NTM .

 

Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Chợ Lách.

Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Chợ Lách.

 

Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu lưu ý, huyện cần cập nhật, bổ sung các nội dung QH của huyện theo bộ tiêu chí xây dựng NTM 2021 - 2025. Chỉ đạo đồng bộ và có kế hoạch giám sát, xét duyệt và hoạch định lộ trình công nhận từng nội dung để đảm bảo tiến độ. Đồng thời, xây dựng kế hoạch để thực hiện QH với những đồ án đã được tỉnh phê duyệt.

 

Tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền thường xuyên, dài hơi, rộng khắp trong hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân để nắm vững tinh thần về công tác triển khai thực hiện tiêu chí QH trong xây dựng NTM. Xem xét các phương án, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ cắm mốc QH. Quan tâm thêm về vấn đề xử lý nước thải; quản lý tốt khu dân cư tập trung… Rà soát điều chỉnh QH và quản lý QH đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

Nguồn: baodongkhoi.vn