Giồng Trôm Thường trực Huyện uỷ làm việc với đảng uỷ Công an huyện lệ kỳ quý III năm 2023

24/10/2023

Ngày 23/10/2024, Thường trực Huyện uỷ Giồng Trôm có buổi làm việc với Đảng uỷ Công an huyện lệ kỳ quý III năm 2023. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thái Bình, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Lê Văn Nhân, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện. Tham dự có đại diện lãnh đạo: Các ban đảng, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban chỉ huy Quân sự, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Thanh Tra, phòng Tư pháp, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Nội vụ, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện.

Quang cảnh hội nghị

 

Trong quý III năm 2023, Đảng uỷ Công an huyện Giồng Trôm luôn quan tâm lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ; lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Đảng uỷ tiếp tục chú trọng xây dựng lực lượng theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Lượng lượng Công an từ huyện đến xã đã chủ động tham mưu, đề xuất cấp uỷ, chính quyền, phối hợp với các ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức, triển khai, thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự; triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm. Phối hợp với lực lượng Quân sự, Dân quân tăng cường tuần tra, mật phục trên các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

 

Phối hợp các ban, ngành tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác trong Nhân dân về sử dụng mạng xã hội, chọn lọc các thông tin chính thống, đúng sự thật; tham gia phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội. Quản lý, điều hành, đăng tải 4.249 tin, bài  trên fapage “Đất thép”. 2.711 tin bài  trên Fanpage của Công an 21 xã, thị trấn và Hội Phụ nữ Công an huyện. Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được thực hiện đúng quy định.  Đảng viên, cán bộ, chiến sĩ đơn vị tích cực, phát huy tốt tin thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn. Các vụ án, vụ việc xảy ra trên địa bàn huyện đều được điều tra, khám phá, tạo được lòng tin trong Nhân dân.

 

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận và góp ý kiến đề xuất một số giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp giữa các đơn vị đối với Công an.

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Bình, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng uỷ Công an huyện trong chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ. Đảng uỷ Công an huyện đã tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Có quan tâm chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”; tập trung công tác kiểm tra, giám sát; triển khai nhiều phương án bảo đảm cuộc sống bình yên cho người dân. 

 

Đồng chí Nguyễn Thái Bình, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ yêu cầu Đảng uỷ Công an huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các đầu việc, chỉ tiêu, nghị quyết, kế hoạch công tác năm 2023, quyết tâm thực hiện đến cuối năm đạt kết quả các chỉ tiêu đã đề ra. Đồng thời quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xem đây là nhiệm vụ then chốt. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”. Phát huy cao nhất vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo phương châm “Lãnh đạo nội dung gì thì kiểm tra, giám sát nội dung đó” và thực hiện phương châm “Rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”. Thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng công an từ huyện đến xã chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; chú trong thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức tự học, tự rèn, xây dựng bản lĩnh chính trị của người cán bộ, chiến sĩ công an Nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị… của Trung ương, của tỉnh, của huyện liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự.. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; công tác nắm bắt, dự báo tình hình trên các lĩnh vực. Thường xuyên phối hợp, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy; rà soát, chấn chỉnh việc xác nhận điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh mạng và đấu tranh phòng chống tội phạm trên không gian mạng.  

Hoàng Minh