Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

07/11/2023

Chiều 6/11/2023, đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về kết quả tham mưu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2023; việc phân công nhiệm vụ trong Ban lãnh đạo, thực hiện quy chế làm việc của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đề xuất công tác chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

 

Dự buổi làm việc có đồng chí Cao Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm Hiệu trưởng Trường Chính trị Bến Tre cùng tập thể ban lãnh đạo, lãnh đạo các phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (NQĐH XI), Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã chủ động đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch số 08-KH/TU, ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện NQĐH XI. Trên cơ sở đó, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch lãnh đạo tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền, phổ biến trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Bên cạnh đó, để NQĐH XI được tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nhằm định hướng tư tưởng, dư luận, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã biên soạn, phổ biến: Tài liệu sinh hoạt tư tưởng, giai đoạn 2021-2025 và tài liệu sinh hoạt chủ đề hàng năm để quán triệt phương châm Đại hội “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” gắn với phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”. Qua triển khai quán triệt, tuyên truyền, nhận thức của các cấp ủy chuyển biến tích cực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt NQĐH XI đúng theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, công tác chuẩn bị, tổ chức triển khai, quán triệt chặt chẽ, nghiêm túc.

Việc phân công nhiệm vụ trong Ban lãnh đạo, tập thể lãnh đạo Ban, trưởng ban và các phó trưởng ban bám sát quy chế làm việc và quy định, quy chế, nội quy cơ quan, thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, điều hành các hoạt động của cơ quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Quy định số 24-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của ban lãnh đạo, các phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tham mưu thực hiện  khối lượng công việc rất lớn từ chỉ đạo của các cơ quan Trung ương, tham mưu tốt cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản văn hóa văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương; làm tốt việc biên soạn các tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, có nhiều đổi mới về hình thức; thực hiện tốt vai trò phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác phối hợp tuyên truyền với báo chí ngoài tỉnh.

Đồng chí Cao Văn Dũng, UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tại cuộc họp.

 

Thời gian tới, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo là rất nhiều, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo cần tập trung đánh giá kết quả 3 năm thực hiện NQ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, cụ thể là 18 văn bản đã ban hành thực hiện NQ Đại hội, chương trình của Tỉnh ủy thực hiện NQ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Rà soát tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đảng bộ từ khi hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đến cuối năm 2023. Cần có sự đánh giá sâu việc thực hiện các chỉ tiêu NQ để làm cơ sở ban hành NQ năm 2024. Chuẩn bị phát động cao điểm thi đua “Đồng khởi mới”, tạo bước đột phá, xác định những công trình, dự án, phần việc cụ thể để chào mừng đại hội. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nội dung các thông báo kết luận tại các hội nghị sơ, tổng kết của Trung ương. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền thực hiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030. Đánh giá kết quả, đề xuất việc phối hợp tuyên truyền với báo chí ngoài tỉnh năm 2024. Tham mưu văn bản chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy rà soát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và đại hội đảng các cấp. Thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực các ban chỉ đạo được phân công. Đối với việc bổ sung biên chế còn thiếu, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có thể xem xét các đồng chí cán bộ ở các đơn vị chuẩn bị thực hiện phương án sáp nhập ở các huyện, thành phố.

Võ Thị Lợt (VPTU)