Đảng ủy xã Bình Khánh thực hiện đạt và vượt 16/18 chỉ tiêu theo nghị quyết năm 2022

23/12/2022

Đảng ủy xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam vừa tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Chủ trì hội nghị

 

Năm 2022, với tinh thần“ Đồng thuận, sáng tạo, phát triển” Đảng ủy xã đã phát huy được vai trò lãnh đạo, sự điều hành của chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện đạt và vượt 16/18 chỉ tiêu, tỉ lệ 88,8%. Trong tâm như: 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; phát triển 6/6 đảng viên mới; xây dựng 3 chi bộ ấp đạt trong sạch vững mạnh toàn diện; thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng/người/năm. Có 5 chỉ tiêu vượt đó là: thành lập mới 4/2 tổ hợp tác (đạt 200%); phát triển 98,3/60 ha vườn dừa hữu cơ (đạt 148,83%); giải quyết việc làm cho 230/200 lao động (đạt 115%); xây dựng 8/2 căn nhà tình thương; 02 chỉ tiêu chưa đạt là đưa người đi làm việc ở nước ngoài và tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Công tác chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện tốt; các hoạt động văn hóa xã hội được duy trì và nâng cao chất lượng; công tác phòng chống dịch bệnh trên người và cây trồng được quan tâm thực hiện tốt; Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác tuyển quân đạt chỉ tiêu trên giao; Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từng bước tạo sự chuyển biến trong các phong trào hành động cách mạng tại địa phương.

 

Hội nghị đã tập trung thảo luận làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện nghị quyết Đảng ủy năm 2022 và bàn bạc về những giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023. Bước sang năm 2023 với chủ đề: “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”, Đảng ủy xã đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm; 18 chỉ tiêu chủ yếu; 21 nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện trên các lĩnh vực. Trọng tâm là phát huy mạnh mẽ tinh thần “ Đồng khởi mới” trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, ý chí khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân theo phương châm “ Hai chân- Ba mũi”. Tập trung tuyên truyền thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn xã; nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới, đồng thời xây dựng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao....

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phan Vũ Hùng, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Bình Khánh đánh giá cao những kết quả Đảng bộ xã Bình Khánh đạt được trong năm 2022, đồng chí cũng đã chỉ rõ những thuận lợi và khó khăn trong thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy xã về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng thời yêu cầu các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các chi bộ trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ, nhanh chóng cụ thể hoá Nghị quyết của Đảng  uỷ bằng chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế, giữ vững sự đoàn kết nhất trí cao trong hành động, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 đã đề ra.

Bảo Toàn