Đảng ủy xã Bình Khánh thực hiện đạt và vượt 14/18 chỉ tiêu theo nghị quyết năm 2023

21/12/2023

Đảng ủy xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam vừa tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Bé Tư, Phó Chủ tịch HĐND huyện Mỏ Cày Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Chủ trì hội nghị

 

Năm 2023, với tinh thần“ Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” Đảng ủy xã đã phát huy được vai trò lãnh đạo, sự điều hành của chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành tổ chức thực hiện đạt và vượt 14/18 chỉ tiêu, tỉ lệ 83,3% (trong đó có 6 chỉ tiêu vượt, 8 chỉ tiêu đạt). Trọng tâm như: 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ;  phát triển 7/7 đảng viên mới; xây dựng 2 chi bộ ấp đạt trong sạch vững mạnh toàn diện; thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/người/năm. Có 6 chỉ tiêu vượt đó là: Giải quyết việc làm cho 265/250 lao động (đạt 106%); xây dựng 9/2 căn nhà tình thương; 5/1 căn nhà tình nghĩa;  tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,1%; tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 3,39%  xuống còn 2,35%; Chỉ số cải cách hành chính đạt 92,76%, chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính đạt 99,25%; 03 chỉ tiêu đạt từ 80% trở lên; 01 chỉ tiêu không đạt.

 

Ngoài ra, công tác chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện tốt; các hoạt động văn hóa xã hội được duy trì và nâng cao chất lượng; công tác phòng chống dịch bệnh trên người và cây trồng, vật nuôi được quan tâm thực hiện; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác tuyển quân đạt chỉ tiêu trên giao; Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từng bước tạo sự chuyển biến trong các phong trào hành động cách mạng tại địa phương.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Hội nghị đã tập trung thảo luận làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện nghị quyết Đảng ủy năm 2023 và thảo luận về những giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024. Bước sang năm 2024 với tinh thần “Tăng tốc”, Đảng ủy xã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm; 20 chỉ tiêu chủ yếu; 26 nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện trên các lĩnh vực. Trọng tâm là phát huy mạnh mẽ tinh thần “Đồng khởi mới” trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, có ý chí khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân theo phương châm “Hai chân - Ba mũi”; tập trung tuyên truyền hạn chế thấp nhất phạm pháp hình sự, không để xảy ra trọng án, đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển đổi số trên địa bàn xã; phấn đấu tỷ lệ rác thải nông thôn xử lý đúng quy định đạt trên 95%; quyết tâm xây dựng đạt xã nông thôn mới nâng cao....

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bé Tư, Phó Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao những kết quả Đảng bộ xã Bình Khánh đạt được trong năm 2023, đồng chí cũng đã chỉ rõ những thuận lợi và khó khăn trong thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy xã năm 2024 và đề nghị Đảng ủy xã Bình Khánh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, rà soát để thực hiện quyết liệt hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ; xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, không ngại khó trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện theo tiêu chí Nông thôn mới nâng cao; phát triển đảng viên đạt chỉ tiêu hàng năm; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thực hiện tốt quy chế làm việc; hướng dẫn người dân phát triển kinh tế trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã theo hướng nông nghiệp sạch; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01/TU của Tỉnh ủy về phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” trên các lĩnh vực; triển khai kế hoạch xây dựng xã Nông thôn mới nâmg cao; lãnh đạo tổ chức tốt đại hội Mặt trận Tổ quốc, hội Liên hiệo thanh niên Việt Nam; phòng chống hạn mặn; nắm bắt tình hình trong Nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương..

.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Vũ Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Bình Khánh tiếp thu, trao đổi, làm rõ, thống nhất các ý kiến của đại biểu tại hội nghị. Đồng thời yêu cầu các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội xã, các chi bộ trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ, nhanh chóng cụ thể hoá Nghị quyết của Đảng uỷ bằng chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất cao trong hành động, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Nghị quyết năm 2024 đã đề ra.

 

Bảo Toàn