Chợ Lách Hội thảo Lịch sử Lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 1945-2020

05/08/2022

Ngày 02/8/2022, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chợ Lách tổ chức Hội thảo lần 2 Lịch sử Lực lượng vũ trang huyện, giai đoạn 1945-2020. Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Nguyễn Văn Đảm chủ trì Hội thảo.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Đảm phát biểu kết luận Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh Huỳnh Văn Be, nguyên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thái Xây, nguyên Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trần Thanh Phong, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thượng tá Lê Công Hạnh, lãnh đạo huyện ủy Chợ Lách, nguyên lãnh đạo Huyện ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện qua các thời kỳ.

Qua thảo luận các đại biểu nhất trí với bản thảo lần 2, với bố cục gồm có 08 phần: Lời nói đầu, Mở đầu, Chương một, Chương hai, Chương ba, Kết luận, Phụ lục, Tài liệu tham khảo. Riêng ở đầu bản thảo bổ sung Bản đồ hành chính huyện Chợ Lách. Việc phân kỳ chia các giai đoạn trong các chương, mục trong bản thảo lần 2 phù hợp với quá trình hoạt động của lực lượng vũ trang huyện Chợ Lách trong các thời kỳ cách mạng.

Đại biểu dự Hội thảo.

Bản thảo Lịch sử Lực lượng vũ trang huyện Chợ Lách giai đoạn 1945 - 2020 dày 192 trang, ghi lại một cách chân thật quá trình ra đời, phát triển của lực lượng vũ trang huyện từ khi tổ chức lực lượng vũ trang bảo vệ chính quyền cách mạng, tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn 1945 - 1954, chống Mỹ giai đoạn 1954 - 1975 cho đến khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, làm nhiệm vụ quân quản, củng cố xây dựng lực lượng, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, làm nhiệm vụ giúp cách mạng Campuchia và giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Đảm tiếp thu và chân thành cảm ơn các đồng chí đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết làm rõ thêm các sự kiện quan trọng, cung cấp thêm nhiều tư liệu quý báu giúp cho Ban biên soạn có cơ sở khoa học để nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện bản thảo Lịch sử lực lượng vũ trang huyện Chợ Lách giai đoạn 1945 - 2020, chuẩn bị các bước chuyển về trên thẩm định, nghiệm thu và xuất bản.

Việt Cường