Chi bộ ấp Giồng Xoài điển hình trong thi đua “Đồng Khởi mới”

07/12/2023

Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 17/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 được Chi bộ ấp Giồng Xoài, xã An Đức (Ba Tri) tập trung thực hiện, qua đó làm cho phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” lan tỏa đến từng hộ gia đình, từng người dân, góp phần cổ vũ, động viên mọi người tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” bằng những hành động cụ thể, thiết thực, thể hiện sự “đồng thuận”, quyết tâm đưa kinh tế, xã hội ở địa phương phát triển toàn diện.

Cả hệ thống chính trị cùng Nhân dân tham gia ngày chủ nhật nông thôn mới

 

Chi bộ ấp Giồng Xoài có 18 đảng viên. Để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức, tích cực thực hiện Chỉ thị của Tỉnh ủy, Chi bộ ấp đã tập trung thực hiện công tác triển khai. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Chi bộ ấp Giồng Xoài cho biết: “Sau khi tiếp thu Chỉ thị 01-CT/HU ngày 17/01/2020 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020-2025 và kế hoạch số 24-KH/ĐU ngày 15/6/2021 của Đảng ủy xã về triển khai Chỉ thị 01, Chi ủy chi bộ đã xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện trong cán bộ, đảng viên, đồng thời phân công từng đảng viên trong chi bộ phụ trách từng Tổ nhân dân tự quản, thông qua đó quán triệt sâu rộng trong Nhân dân nắm rõ chủ trương “Đồng khởi mới” của Tỉnh ủy để hưởng ứng tham gia thực hiện, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Bên cạnh đó hàng năm chi bộ tổ chức đăng ký các đầu việc với Đảng ủy để triển khai thực hiện, đồng thời thường xuyên theo dõi nắm bắt kịp thời các gương điển hình, cách làm hay của quần chúng Nhân dân để biểu dương và đề nghị Đảng ủy xã khen thưởng”.

 

Sau khi tiếp thu kế hoạch của Đảng ủy về việc thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” theo phương châm “Hai chân ba mũi”, Chi bộ ấp đã xây dựng kế hoạch và quán triệt đến cán bộ, đảng viên, các chi, tổ, hội và Nhân dân, tạo sự đồng thuận thống nhất, quyết tâm đoàn kết ra sức thi đua, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và 2022-2025, góp phần xây dựng các tiêu chí xã nông thôn mới. Bên cạnh đó, Chi bộ còn phát động thi đua và nhân rộng theo phương châm “Học tập điển hình”, “bắt kịp điển hình”, ‘‘vượt qua điển hình”, đảng viên trong chi bộ luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng, thực hiện tốt theo khẩu hiệu “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”; làm nồng cốt tham gia thực hiện các mô hình phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

 

Qua triển khai, quán triệt, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong ấp đồng thuận và tích cực tham gia. Ông Nguyễn Văn Chiệu, người dân trong ấp cho biết: “Qua tuyên truyền của ấp, tôi thấy thi đua “Đồng Khởi mới” là làm cho dân giàu, nước mạnh, quê hương đổi mới. Từ đó, tôi tích cực tham gia phát triển kinh tế”.

 

Nhờ sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân nên Chi bộ thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Đã kịp thời củng cố Ban chi ủy, bổ khuyết chức danh phó bí thư chi bộ và củng cố Bí thư chi đoàn ấp, hiện đã đi vào hoạt động ổn định. Từ đó, Chi bộ đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Trong sinh hoạt Đảng, Chi bộ luôn đề cao trách nhiệm tự phê bình và phê bình; thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, có 100% đảng viên đăng ký thực hiện chuyên đề. Hàng tháng, quý, 6 tháng, năm có kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và làm theo. Kết quả trong năm 2021, năm 2022 được Đảng ủy khen thưởng tập thể Chi bộ và 06 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, Chi bộ được công nhận chi bộ đạt trong sạch vững mạnh toàn diện.

 

Kinh tế hạ tầng được đầu tư xây dựng.

 

Chi bộ đã vận động Nhân dân đóng góp kinh phí 230 triệu đồng để xây dựng 1 cây cầu kiên cố, duy tu trên 1 km đường nông thôn liên Tổ nhân dân tự quản. Hạ tầng kinh tế được đầu tư xây dựng góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển. Trong phát triển kinh tế, đáng chú ý là ấp đã thành lập và duy trì Tổ đánh bắt thủy sản ven sông theo mùa với 20 thành viên, qua đó góp phần đảm bảo nguồn lợi thủy sản, phát triển sản xuất theo hướng bền vững; vận động 1 hộ dân khởi nghiệp với nghề bóc vỏ hạt đều, tạo việc làm cho 25 lao động nông nhàn tại địa phương, được Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng đạt thành tích nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Từ đó tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, đời sống Nhân dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn thay đổi. Thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2022 là 52 triệu đồng/người/năm. Đến cuối năm 2022, ấp còn 11 hộ nghèo, chiếm 3,85% tổng số hộ. Từ kết quả này, đến nay ấp đạt 14/15 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là góp phần quan trọng trong công tác xây dựng xã nông thôn mới ở địa phương.

 

Từ kết quả này, Chi bộ ấp Giồng Xoài được Huyện ủy Ba Tri chọn là điển hình thi đua “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 17/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023 và những năm tiếp theo.

 

Đồng chí Huỳnh Đức Nhân, Bí thư Đảng ủy xã An Đức cho biết: “Có thể nói, Chi bộ ấp Giồng Xoài đã nhận thức và tích cực thực hiện thi đua “Đồng Khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 17/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sắp tới, Đảng ủy sẽ giới thiệu và nhân rộng điển hình này cho Chi bộ các ấp trên địa bàn để học tập và làm theo, qua đó đưa kinh tế, xã hội ở địa phương không ngừng phát triển, đặc biệt là góp phần xây dựng xã An Đức đạt xã nông thôn mới vào năm 2026”.

 

Việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 17/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chi bộ ấp Giồng Xoài không chỉ để các Chi bộ ấp ở xã An Đức mà cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện học tập và làm theo, qua đó làm lan tỏa phong trào thi đua, đưa kinh tế, xã hội ở địa phương không ngừng phát triển, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

 

Trần Xiện