Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn

20/03/2024

Sáng 20-3-2024, Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Cùng tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn báo cáo kết quả hoạt động nổi bật.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn báo cáo kết quả hoạt động nổi bật.

 

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn báo cáo kết quả hoạt động nổi bật như: Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; Kết quả thực hiện Thông báo số 327-TB/TU của Tỉnh ủy về Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; Công tác tổ chức các hoạt động Tháng thanh niên năm 2024… Đồng thời, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy xem xét cho chủ trương để Ban Thường  vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quy định về việc bố trí, sắp xếp công tác đối với cán bộ Đoàn khi hết tuổi giữ chức vụ trong tổ chức Đoàn sang công tác khác. Kế hoạch luân chuyển, sử dụng cán bộ, công chức trẻ vào công tác tại các cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh. Đề xuất tỉnh sớm tổ chức kỳ thi tuyển công chức để bổ sung nguồn nhân sự đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đóng góp nhiều ý kiến, ghi nhận kết quả hoạt động của Đoàn thời gian qua, đề xuất các giải pháp để Đoàn hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới.

 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười đánh giá cao những kết quả hoạt động của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trong năm 2023.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười đánh giá cao những kết quả hoạt động của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trong năm 2023. 

 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười đánh giá cao những kết quả, ưu điểm trong quá trình lãnh chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trong năm 2023. Đặc biệt là trong việc phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè hàng năm, nhiều công trình, phần việc tại cơ sở được đánh giá cao. Thời gian tới, Phó chủ tịch UBND tỉnh lưu ý cần có một số mô hình nổi bật, triển khai có trọng tâm trọng điểm, trong đó quan tâm tăng cường công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của Tổ chuyển đổi số cộng đồng… góp phần thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh.

 

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

 

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm cho rằng, hoạt động của công tác đoàn thời gian qua đã làm được rất nhiều việc, cơ bản bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, sự chỉ đạo của Trung ương đoàn, thể hiện cụ thể qua việc được Trung ương Đoàn đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết quả chung đạt được tương đối toàn diện, đồng bộ, tạo nhiều phong trào thi đua sôi nổi, khí thế và rất thiết thực.

 

Sắp tới, Tỉnh đoàn cần quan tâm đến công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên. Quan tâm phát huy thế mạnh, tiềm năng truyền thống của địa phương. Hướng đến kỷ niệm 65 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi, chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Tỉnh đoàn cần tạo điểm nhấn, chọn mũi nhọn để bứt phá, bằng những mô hình cụ thể, việc làm cụ thể.

 

Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến kết luận buổi làm việc.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến kết luận buổi làm việc.

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười. Quyền Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Tỉnh đoàn trong năm 2023, có nhiều nỗ lực, cố gắng, thực hiện đạt kết quả nổi bật.

 

Về phương hướng nhiệm vụ sắp tới, Quyền Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, Đoàn cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Việc cụ thể hóa cao điểm thi đua “Đồng khởi mới”, Đoàn đã xác định 8 nội dung đăng ký cụ thể, cần xây dựng kế hoạch, có sự phân công giao việc cụ thể cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, hàng tháng, quý có sơ kết đánh giá cụ thể. Đoàn cần thể hiện được trách nhiệm đối với sự phát triển của tỉnh nhà, xung kích trong xây dựng nông thôn mới, phường văn minh đô thị, giảm nghèo. Quan tâm tổ chức nhiều phong trào với nhiều hình thức nhưng phải có sự đột phá. Cần có sự kết nối với Đoàn các trường đại học ở Cần Thơ, TP. Hồ Chí minh để phát huy nguồn lực, chọn lựa tạo nguồn cán bộ có chất lượng cho tỉnh. Bám sát các huyện, thành phố rà soát các chương trình giao thông nông thôn để xác định các công trình cần làm, tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện hiệu quả.

 

Nguồn: baodongkhoi.vn