Ban Dân vận Tỉnh uỷ kiểm tra các chỉ thị về công tác dân vận tại huyện Giồng Trôm

25/03/2024

Ngày 21/3/2024, tại Hội trường Huyện ủy Giồng Trôm, Đoàn công tác Ban Dân Vận Tỉnh ủy, do đồng chí Bùi Văn Bia, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn cùng các thành viên, có buổi kiểm tra về kết quả thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 06/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) (Chỉ thị số 06); Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 23/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh (Chỉ thị số 08) và Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 26/11/2021 của Thủ tường Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trng tình hình mới (Chỉ thị số 33) đối với Đảng ủy xã Bình Thành và Ban Dân vận Huyện ủy Giồng Trôm, theo kế hoạch số 169-KH/BDVTU ngày 05/3/2024 của Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia kết luận

Tiếp làm việc với Đoàn kiểm tra đồng chí Nguyễn Thị Thu Phượng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện, MTTQ, các tổ chức CT-XH huyện và Đảng uỷ xã Bình Thành.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện Đảng ủy xã Bình Thành Ban Dân vận Huyện ủy Giồng Trôm, thông qua báo cáo tốm tắt về kết quả triển khai, thực hiện các chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Thủ tướng Chính Phủ; nêu những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; những  giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Các thành viên trong Đoàn Kiểm tra đã phát biểu ý kiến, trao đổi, góp ý, đặt vấn đề chung quanh việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền; công tác tham mưu trong triển khai thực hiện các chỉ thị; hiệu quả công tác cải cách hành chính; công tác tuyên truyền vận động nhân dân, tín đồ các tôn giáo tham gia các phong trào hành động cách mạng, tham gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện dân chủ ở cơ sở,...chất lượng hoạt động hằng năm của các tổ chức chính trị - xã hội. Công tác giám sát, phản biện xã hội; việc thực hiện các phong trào thi đua, thi đua Đồng Khởi mới;   mô hình Dân vận khéo; công tác tham mưu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền,...

Quang cảnh buổi kiểm tra

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Nguyễn Thu Phượng đánh giá những kết quả cơ bản và hạn chế chủ yếu của huyện và cơ sở qua 03 năm triển khai thực hiện các chỉ thị của cấp trên; đồng thời mong muốn Ban Dân vận Tỉnh uỷ, các ngành tỉnh tiếp tục quan tâm theo dõi, góp ý, hỗ trợ để huyện thực hiện tốt công tác dân vận nói chung và các chỉ thị trên nói riêng.

Kết luận buổi kiểm tra, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Bùi Văn Bia đánh giá cao kết quả qua 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 06, Chỉ thị số 08 của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 33 của Thủ tường Chính phủ của Đảng ủy xã Bình Thành và Ban Dân vận Huyện ủy Giồng Trôm; tạo sự chuyển biến tích cực về công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân, chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ, các tổ chức CT-XH, công tác dân vận chính quyền, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; phong trào thi đua Dân vận khéo có sự tập trung; công tác phối hợp giửa Ban Dân vận với các đoàn thể, Ủy ban nhân dân đạt kết quả tốt,...Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ lưu ý trong thời gian tới, huyện Giồng Trôm và các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị trên; đẩy mạnh thực hiện dân chủ  ở cơ sở theo Chủ đề công tác dân vận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ năm 2024; tập trung triển khai thực hiện cao điểm thi đua Đồng Khởi mới; nâng chất lượng phong trào thi đua Dân vận khéo”, công tác giám sát, phản biện xã hội,...  

 

Hoàng Minh