[Infographics] 27 Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X

08/12/2023

Qua 2 ngày làm việc, chiều 7-12- 2023, Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa X đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thông qua 27 Nghị quyết.

Nguồn: baodongkhoi.vn