Sign In
  
  
  
  
  
  
Thông báo về việc tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhận dân tỉnhThông báo về việc tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhận dân tỉnh06-TB/TU11/16/2020 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcApproved
Phân công nhiệm vụ của Thường trực Tỉnh ủyPhân công nhiệm vụ của Thường trực Tỉnh ủyPCNV11/1/2020 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcApproved
Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2030Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 203001-NQ/TU10/22/2020 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcApproved
Hướng dẫn số 18-HD/BTCTU, Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2019 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấpHướng dẫn số 18-HD/BTCTU, Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2019 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp18-HD/BTCTU12/9/2019 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcApproved
Công văn số 2977-CV/VPTU ngày 02/12/2019, Về việc gửi Bài phát biểu bế mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 19 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủyCông văn số 2977-CV/VPTU ngày 02/12/2019, Về việc gửi Bài phát biểu bế mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 19 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy2977-CV/VPTU12/9/2019 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcApproved
Kế hoạch số 212-KH/TU ngày 03/12/2019, về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020) và mừng Xuân Canh TýKế hoạch số 212-KH/TU ngày 03/12/2019, về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020) và mừng Xuân Canh Tý212-KH/TU12/9/2019 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcApproved
Chương trình số 43-CTr/TU ngày 6/12/2019 của Tỉnh ủy, chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2020Chương trình số 43-CTr/TU ngày 6/12/2019 của Tỉnh ủy, chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 202043-CTr/TU12/9/2019 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcApproved
Báo cáo số 548-BC/TU ngày 06/12/2019, về việc tổng kết tình hình thực hiện Nghị Quyết Tỉnh ủy năm 2019Báo cáo số 548-BC/TU ngày 06/12/2019, về việc tổng kết tình hình thực hiện Nghị Quyết Tỉnh ủy năm 2019548-BC/TU12/9/2019 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcApproved
Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2021Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 202102-NQ/TU12/25/2020 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcApproved
Báo cáo số 548-BC/TU ngày 06/12/2019, về việc tổng kết tình hình thực hiện Nghị Quyết Tỉnh ủy năm 2019Báo cáo số 548-BC/TU ngày 06/12/2019, về việc tổng kết tình hình thực hiện Nghị Quyết Tỉnh ủy năm 2019548-BC/TU12/9/2019 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcApproved
Kế hoạch số 211-KH/TU ngày 18/11/2019 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2019 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấpKế hoạch số 211-KH/TU ngày 18/11/2019 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2019 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp211-KH/TU12/5/2019 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcApproved
Kết luận số 497-KL/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc tiếp tục thực hiện 04 đề án chuyên đề cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnhKết luận số 497-KL/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc tiếp tục thực hiện 04 đề án chuyên đề cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh497-KL/TU12/3/2019 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcApproved
Công văn số 33-CV/BBT Về việc quan tâm chỉ đạo cung cấp tin, bài cho Website Tỉnh ủyCông văn số 33-CV/BBT Về việc quan tâm chỉ đạo cung cấp tin, bài cho Website Tỉnh ủy33-CV/BBT12/3/2019 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcApproved
Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW ngày 11/10/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác lý luận chính trị và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TWHướng dẫn số 105-HD/BTGTW ngày 11/10/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác lý luận chính trị và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW105-HD/BTGTW10/30/2019 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcApproved
Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấpHướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp21-HD/BTCTW10/30/2019 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcApproved
Hướng dẫn số 55-HD/VPTW ngày 10/10/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc thực hiện Quy định số 75-QĐ/TW, ngày 08/3/2017 của Ban Bí thư về chế độ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thưHướng dẫn số 55-HD/VPTW ngày 10/10/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc thực hiện Quy định số 75-QĐ/TW, ngày 08/3/2017 của Ban Bí thư về chế độ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư55-HD/VPTW10/30/2019 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcApproved
Quy định số 4148-QiĐ/VPTU ngày 27/9/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng về viết hoa, phiên âm các văn bản ở Văn phòng Trung ương ĐảngQuy định số 4148-QiĐ/VPTU ngày 27/9/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng về viết hoa, phiên âm các văn bản ở Văn phòng Trung ương Đảng4148-QiĐ/VPTU10/30/2019 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcApproved
Hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của ĐảngHướng dẫn một số nội dung Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng26-HD/BTCTW10/24/2019 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcApproved
Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại cuộc họp triển khai Kế hoạch chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi, 100 năm Ngày sinh AHLLVTND- Nữ tướng Nguyễn Thị ĐịnhThông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại cuộc họp triển khai Kế hoạch chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi, 100 năm Ngày sinh AHLLVTND- Nữ tướng Nguyễn Thị Định385-TB/TU10/24/2019 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcApproved
Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2020)Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2020)198-KH/TU10/24/2019 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcApproved
Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấpHướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp21-HD/BTCTW10/24/2019 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcApproved
Về việc chủ động phòng chống triều cường những tháng cuối năm 2019Về việc chủ động phòng chống triều cường những tháng cuối năm 201946/PCTT8/6/2019 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcApproved
Công văn số 1428-CV/TUCông văn số 1428-CV/TU1428-CV/TU7/31/2019 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcApproved
Kế hoạch đại hội đảng bộ 3 cấpKế hoạch đại hội đảng bộ 3 cấp0183-KH/TU7/24/2019 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcApproved
Chương trình hành động Số 41-CTr/TUChương trình hành động Số 41-CTr/TUSố 41-CTr/TU5/16/2019 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcApproved
Chương trình hành động Số 40-CTr/TUChương trình hành động Số 40-CTr/TUSố 40-CTr/TU5/16/2019 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcApproved
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tếChương trình hành động thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế41-CTr/TU5/15/2019 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcApproved
Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùngChương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng40-CTr/TU5/15/2019 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcApproved
Kế hoạch Vận động đảng viên góp phần nâng cấp di tích Cây Da ĐôiKế hoạch Vận động đảng viên góp phần nâng cấp di tích Cây Da Đôi146-KH/TU2/25/2019 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcApproved
Về việc chấn chỉnh nghi thức giới thiệu đại biểu, khách mời trong các sự kiện, lễ hộiVề việc chấn chỉnh nghi thức giới thiệu đại biểu, khách mời trong các sự kiện, lễ hội1069-CV/TU2/25/2019 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcApproved
(More Items...)

Thống kê truy cập

Hôm nay {{SoLuongOnline.HomNay | currency : "" : 0}}
Đang Online {{SoLuongOnline.DangOnline}}
Hôm qua {{SoLuongOnline.HomQua | currency : "" : 0}}
Tuần này {{SoLuongOnline.TuanNay | currency : "" : 0}}
Tháng này {{SoLuongOnline.ThangNay | currency : "" : 0}}
Tuần trước {{SoLuongOnline.TuanTruoc | currency : "" : 0}}
Tháng trước {{SoLuongOnline.ThangTruoc | currency : "" : 0}}
Năm nay {{SoLuongOnline.NamNay | currency : "" : 0}}
Tổng số {{SoLuongOnline.TongSo | currency : "" : 0}}