Hội đồng Nhân dân huyện Mỏ Cày Nam tổ chức Kỳ họp thứ 6

21/12/2022

Ngày 20/12/2022, Thường trực HĐND huyện Mỏ Cày Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp cuối năm) đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết (NQ) HĐND huyện, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và cho ý kiến một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến tham dự kỳ họp.

 

Tại kỳ họp, đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo UBND huyện báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023; báo cáo thẩm tra của hai Ban HĐND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2022 và những kiến nghị, đề xuất với HĐND, UBND huyện, đại biểu HĐND huyện và ý kiến, kiến nghị của cử tri; UBND huyện báo cáo tiếp thu, giải trình những ý kiến, kiến nghị qua tiếp xúc cử tri, qua thảo luận Tổ và qua thẩm tra của các Ban HĐND huyện.

 

Kỳ họp đã thảo luận về những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong thực hiện NQ HĐND huyện năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, thu chi, phân bổ ngân sách nhà nước năm 2023... từ đó đại biểu đã đề xuất bổ sung nhiều giải pháp nhằm đạt được các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023. 

 

HĐND huyện cũng đã dành thời gian thảo luận và quyết nghị nhiều NQ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhân sự được trình tại kỳ họp. Thực hiện phiên miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện đối với ông Nguyễn Văn Hùng nguyên Chánh Thanh tra huyện, ông Nguyễn Minh Chánh nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Quốc Cường, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch và ông Sử Văn Trai Em - Trưởng phòng Tư pháp huyện.

 

Đồng chí Hà Quốc Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Nam phát biểu tại kỳ họp.

 

Phát biểu định hướng tại kỳ họp, đồng chí Hà Quốc Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Nam khẳng định: Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm NQ đề ra, sự chủ động vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân là yếu tố quyết  định đến kết quả thực hiện các 

 

chỉ tiêu  của năm 2023. Trong đó, HĐND huyện với vị trí là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của huyện.

 

“Tại kỳ họp này, HĐND huyện sẽ xem xét, biểu quyết thông qua 11 NQ; tôi đề nghị các đại biểu HĐND cần tập trung thảo luận toàn diện, sâu sắc các NQ đúng quy định của pháp luật, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phù hợp với nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của Nhân dân. Sau khi các NQ được HĐND huyện ban hành, đề nghị HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện cần theo dõi, giám sát chặt chẽ, ngay từ đầu năm việc triển khai thực hiện các NQ đã được HĐND huyện ban hành. Qua giám sát, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và có kiến nghị đối với cơ quan chịu sự giám sát để kịp thời khắc phục; đồng thời, tham mưu, đề xuất chỉ đạo thực hiện để NQ thật sự đi vào cuộc sống” - Bí thư Huyện ủy Hà Quốc Cường lưu ý.

Võ Thị Lợt