Video mới

{{ x.Title }}

Danh sách video

{{ item.Title }}
  
  
  
Mô tả
  
  
Attachments
  
  
  
  
288Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ thăm, kiểm tra doanh nghiệp sản xuất “3 tại chỗ”
  
Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ thăm, kiểm tra doanh nghiệp sản xuất “3 tại chỗ”
9/20/2021Attachment/ImageCMS/2021-09/tham kiem tra 3 tại cho HInh_Key_20092021094644.jpgYes
287Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Thành ủy Bến Tre
  
9/16/2021Attachment/ImageCMS/2021-09/2021-09-16_092250_Key_16092021092408.JPGYeshttps://bentre.dcs.vn/Lists/ThuvienMedia/Attachments/287/dsfgecra.mp4
286Quyết tâm giữ vững địa bàn an toàn, huy động nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
  
9/12/2021Attachment/ImageCMS/2021-09/Capture_Key_11092021191415.PNGYeshttps://bentre.dcs.vn/Lists/ThuvienMedia/Attachments/286/quyet-tam-giu-vung-an-toan-12092021.mp4
283Nghị quyết và cuộc sống 26-8-2021
  
Nghị quyết và cuộc sống 26-8-2021
8/30/2021Attachment/ImageCMS/2021-08/nq& CS 4_Key_30082021090622.jpgYeshttps://bentre.dcs.vn/Lists/ThuvienMedia/Attachments/283/NGH%E1%BB%8A%20QUY%E1%BA%BET%20CU%E1%BB%98C%20S%E1%BB%90NG%2026-8_2021.mp4
282Nghị quyết và cuộc sống 29-7-2021
  
Nghị quyết và cuộc sống 29-7-2021
8/30/2021Attachment/ImageCMS/2021-08/nq&CS 3_Key_30082021090207.jpgYeshttps://bentre.dcs.vn/Lists/ThuvienMedia/Attachments/282/NGH%E1%BB%8A%20QUY%E1%BA%BET%20CU%E1%BB%98C%20S%E1%BB%90NG%2029_7_2021.mp4
281Nghị quyết và cuộc sống 26-7-2021
  
Nghị quyết và cuộc sống 26-7-2021
8/30/2021Attachment/ImageCMS/2021-08/NQ va CS h2_Key_30082021085503.jpgYes
280Nghị quyết và cuộc sống 22-7-2021
  
Nghị quyết và cuộc sống 22-7-2021
8/30/2021Attachment/ImageCMS/2021-08/hinh NQ&CS_Key_30082021085007.jpgYes
279Nghị quyết và cuộc sống 19-7-2021
  
Nghị quyết và cuộc sống 19-7-2021
8/30/2021Attachment/ImageCMS/2021-08/hinh NQ&CS_Key_30082021084759.jpgYes
278Nghị quyết và cuộc sống 8-7-2021
  
Nghị quyết và cuộc sống 8-7-2021
8/30/2021Attachment/ImageCMS/2021-08/hinh NQ&CS_Key_30082021084540.jpgYes
277Nghị quyết và cuộc sống 8/2021
  
8/26/2021Attachment/ImageCMS/2021-08/hinh NQ&CS_Key_30082021084540.jpgYes
276Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh thăm hỏi, tặng quà hộ dân bị thiệt hại do thiên tai
  
8/24/2021Attachment/ImageCMS/2021-08/111111111111111111_Key_24082021082733.pngYes
275Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ khảo sát Dự án Hồ chứa nước ngọt Lạc Địa
  
8/24/2021Attachment/ImageCMS/2021-08/222222222222222222_Key_24082021082550.pngYes
274Bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội cuối năm 2021
  
8/24/2021Attachment/ImageCMS/2021-08/333333333333333_Key_24082021082415.pngYes
273Công an Bến Tre thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao
  
8/24/2021Attachment/ImageCMS/2021-08/4444444444444444444_Key_24082021082243.pngYes
272Sơ kết giai đoạn II thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg trên toàn tỉnh
  
8/24/2021Attachment/ImageCMS/2021-08/555555555555555_Key_24082021082130.pngYes
271Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm, tặng vật tư y tế Công an tỉnh
  
8/24/2021Attachment/ImageCMS/2021-08/66666666666666666_Key_24082021082000.pngYes
270Đón 196 người dân về cùng xe máy trong ngày đầu đợt 2
  
8/24/2021Attachment/ImageCMS/2021-08/777777777777777777_Key_24082021081843.pngYes
269Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ khảo sát công trình thủy lợi trọng điểm
  
8/24/2021Attachment/ImageCMS/2021-08/88888888888888888888_Key_24082021081711.pngYes
268Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy
  
8/24/2021Attachment/ImageCMS/2021-08/9999999999999_Key_24082021081547.pngYes
267Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
  
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
8/10/2021Attachment/ImageCMS/2021-08/hinh video 10_Key_10082021190413.8_Key_10082021190413.21_Key_10082021190413.jpgYes
266Triển khai Chỉ thị số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng chống dịch Covid-19
  
Triển khai Chỉ thị số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng chống dịch Covid-19
8/6/2021Attachment/ImageCMS/2021-08/Hinh vd3 6_Key_06082021093433.8_Key_06082021093433.21_Key_06082021093433.jpgYes
265Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên làm việc tại tỉnh
  
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên làm việc tại tỉnh
8/6/2021Attachment/ImageCMS/2021-08/Hinh vd2 6_Key_06082021092943.8_Key_06082021092943.21_Key_06082021092943.jpgYes
264Tập trung, trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch
  
Tập trung, trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch
8/6/2021Attachment/ImageCMS/2021-08/hinh vd1 6_Key_06082021092542.8_Key_06082021092542.21_Key_06082021092542.jpgYes
263Đồng lòng, hiệp sức phòng chống dịch hiệu quả
  
8/2/2021Attachment/ImageCMS/2021-09/donglong59_Key_05092021105928.PNGYes
262Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ kiểm tra công tác phòng dịch Covid-19 tại Bình Đại
  
8/2/2021Attachment/ImageCMS/2021-09/bithubinhdai59_Key_05092021105949.PNGYes
261Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ kiểm tra công tác phòng dịch Covid-19
  
8/2/2021Attachment/ImageCMS/2021-09/bithukt59_Key_05092021105959.PNGYes
260Lãnh đạo tỉnh kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg tại các địa phương
  
Ngày 19-7-2021, đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy do Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ làm trưởng đoàn thăm và nắm tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TP. Bến Tre, Bình Đại và Châu Thành.
7/26/2021Attachment/PublishingImages/lanhdaotinhkiemtra.jpgYes
259Toàn tỉnh thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg
  
Toàn tỉnh thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg
7/26/2021Attachment/PublishingImages/toantinhthuchiennghiemchithi.jpgYes
258Triển khai phương án áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg
  
7/19/2021Attachment/PublishingImages/trienkhaipaapdungct16.jpgYes
257Tăng cường vận động nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay
  
7/19/2021Attachment/PublishingImages/tangcuongvdndtgpcdich.jpgYes
1 - 30Next