Sign In
  
  
  
  
  
  
  
Công văn số 211-CV/TU Về việc tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân sửu 2021Công văn số 211-CV/TU Về việc tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân sửu 2021211-CV/TU12/30/2020 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcApproved12
Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2021Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 202102-NQ/TU12/25/2020 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcApproved13
Thông báo về việc tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhận dân tỉnhThông báo về việc tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhận dân tỉnh06-TB/TU11/16/2020 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcApproved14
Chỉ thị về phát động phong trào thi đua "Đồng khởi mới" giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030Chỉ thị về phát động phong trào thi đua "Đồng khởi mới" giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 203001-CT/TU11/4/2020 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcApproved15
Phân công nhiệm vụ của Thường trực Tỉnh ủyPhân công nhiệm vụ của Thường trực Tỉnh ủy0011/1/2020 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcApproved16
(More Items...)
265209 19
{{ getLanguage('Analysis_ReportAccess', 'Thống kê truy cập', 'Report access') }}
{{ getLanguage('Analysis_Views', 'Lượt truy cập', 'Views') }}
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
{{ getLanguage('Analysis_AccessingOnline', 'Đang online', 'Accessing online') }}
0
0
0
0
0
0
0