HÌNH ẢNH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH BẾN TRE
KHÓA XI (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)Bí thư Tỉnh uỷ

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HDND tỉnh
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ kiêm Hiệu trưởng Trường chính trị tỉnh
Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra kiêm Chánh Thanh tra tỉnh
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Giám đốc Công an tỉnh
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Bí thư Thành uỷ Bến Tre
   
 
 
Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ
Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ
Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh uỷ
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Chủ tịch Hội nông dân tỉnh
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh
Bí thư Huyện uỷ Châu Thành
Bí thư Huyện uỷ Mỏ Cày Nam
Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Giám đốc Sở Tài chính
Giám đốc Sở Nội vụ
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Bùi Minh Tuấn Nguyễn Văn Bàn
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dan tỉnh
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dan tỉnh
Phó Giám đốc Công an tỉnh
Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
Bí thư Đảng uỷ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh
Lê Văn Hùng Nguyễn Chí Quang Võ Văn Kiệt
Bí thư Huyện uỷ Ba tri
Bí thư Huyện uỷ Giồng trôm
Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú
Chủ tịch UBMTTQ tỉnh
Bí thư Huyện uỷ Mỏ Cày Bắc
Bí thư Huyện uỷ Chợ Lách
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bình Đại